Rose ruffled strap skirt FREE crochet pattern

This pattern was created for my two daughters, i love the idea that both of them could have matching skirts, My daughters are 1 and 5 years old, therefore the pattern is written in sizes from 6 moths to 6 years. 
The pattern is FREE all i ask is that you help me reach more people and shar my post on social media, i would really appriciate it! 

Before we start i want to thank you all for all the love, shares and pins on my previouse patterns! That makes me want to give you so many more pattern totally FREE! I would love it if your shared this link also! 

And I would love a follow! Thank you so much for your support

Instagram

Facebook

Pinterest

Youtube

This pattern is copyright protected and the property of swecraftcorner and may not be reproduced, sold, copied or altered in any way, shape or form, please respect this, Of course you can share the link directly. You may sell finished item that you made with this pattern as long as you credit me for design and include a link back to my webpage. www.swecraftcorner.com 
You may not use my pictures when selling your finished item. 

If you love the pattern please share the link with your friends, I would be so happy if you did!

 

Ready? Lets get to it then! 

 

You will need: 

Yarn: DK/light worsted weight yarn, approx, between 200gr –  500gr
Hook: 4,0 mm 
Scissors
Needle
3 buttons

Stitches used:
Slip stitch – sl st
Chain – ch
Single crochet – sc
Half double crochet – hdc
Double crochet – dc
Stitch/stitches – st/sts

Dont quite know how to crochet? Look at my crochet school here

Pattern info:
Stitches are separated with ,  When a series of stitches are repeated these are within * – * And the total number of times the series of stitches is repeated is written after. 
Each size is separated with / make sure you have the right amount of stitches for the size you are making. 
First we crochet the waistband and a few rows on the skirt back and forth before we start joining rounds on our skirt, the straps are then crcohed seperatly.
When joining the skirt, each round ends with ch 2 and then the work turns to be crochet in the other directionThis pattern contains sizes: 6m / 1y / 2y / 3y / 4y / 5y / 6y

Please note: Not all sizes have been tested, if you feel that something does not add up, please let me know! 

Waistband:

Start by chaining 69/75/79/83/87/91/95

R1: In second ch from hook, make 1 sc, then 1 sc in each st across, (68/74/78/82/86/90/94) Ch 1, turn

R2: 1sc in each st across, ch 1 turn

R3: 1sc in first st, ch 2, skip 2 sts, 1 sc in each remaining st, ch 1 turn

R4: 1sc in each st til chain space, 2sc in ch-sp, 1 sc in last st, ch 1turn

R5: 1 sc in each st across, (do not chain 1) turn

Skirt:

R1: Sl st into first 5 sts, ch 1, 1 sc in same st, in next st make 1dc 1hdc 1sc, *skip 1 st, in next st make 1dc 1hdc 1sc* repeat until 6 sts are left. ch 2 turn

R2: *Skip 2 sts, in third st make 1dc 1hdc 1sc* repeat until end of row ( the sl sts from R1: will be left when the row is completed) Ch 2, turn

R3-5: 
*Skip 2 sts, in third st make 1dc 1hdc 1sc* repeat until end of row, ch 2, turn

R6: (At the end of this row you will join your work with a sl st) 
*Skip 2 sts, in third st make 1dc 1hdc 1sc* repeat until end of row, sl st the skirt togheter, ch 2, turn

From here measure your work: 

Repeat R6 until your work measures: 16 /18,5 / 21 / 23,5 / 26 / 28,5 / 31 cm

Fasten of weave in ends

Straps: 

The straps are croched to be mirror images of each other. 

Right strap:

Ch 57/64/71/78/85/92/99

R1: Make 1 sc in 2nd ch from hook, 1 sc in each st across, ch 1 turn

R2: 1 sc in each st, ch 1, turn

R3: 1 sc in first st, ch 2, skip 2 sts, 1 sc in 3 sts, ch 2, skip 2 sts, 1 sc in each remaining st, ch 1, turn

R4: 1 sc in each st until chain space, 2 sc in ch-sp, 1 sc in 3 sts, 2 sc in ch-sp, 1 sc in last st, ch 1 turn

R5: 1 sc in 10 sts, in next st *1dc 1hdc 1sc* repeat until 5 sts remains, 1 sc in the last 5 sts, (do not ch 1) Turn

R6: sl st into first 5 sts, *skip 2 sts, 1dc 1hdc 1sc in next st* Repeat until 10 sc remains, sl st into next st.

Fasten of weave in ends

Left strap:

Ch 57/64/71/78/85/92/99

R1: Make 1 sc in 2nd ch from hook, 1 sc in each st across, ch 1 turn

R2: 1 sc in each st, ch 1, turn

R3: 1 sc until 8 sts remains, ch 2, skip 2 sts, 1 sc in 3 sts, ch 2, skip 2 sts, 1 sc in last st, ch 1, turn

R4: 1 sc in first st, 2 sc in ch-sp, 1 sc in 3 sts, 2 sc in ch-sp, 1 sc in remaining sts, ch 1 turn

R5: 1 sc in 5 sts, in next st *1dc 1hdc 1sc* repeat until 10 sts remains, 1 sc in the last 10 sts, (do not ch 1) Turn

R6: sl st into first 10 sts, *skip 2 sts, 1dc 1hdc 1sc in next st* Repeat until 5 sc remains, sl st into next st.

 

 

 


Svenska

Tack för allt stöd, jag uppskattar er alla som följer mig! 

Instagram

Facebook

Pinterest

Youtube

Detta mönster är upphovsrättsskyddat och ägs av swecraftcorner och får inte reproduceras, säljas, kopieras eller ändras på något sätt, Vänligen respektera det. Naturligtvis kan du dela länken direkt. Du kan sälja färdigt objekt som du har gjort med detta mönster så länge du krediterar mig för design och inkluderar en länk tillbaka till min webbsida. www.swecraftcorner.com Du får inte använda mina bilder när du säljer ditt färdiga objekt. Om du älskar mönstret snälla dela länken med dina vänner, skulle bli så glad om du gjorde det!

Du behöver: 

Garn:  Katia Merino 100% kan köpas här
virknål: 4,0 mm 
Sax
Nål
3 knappar

Maskor som används:
sygmaska – sm
Luftmaska – lm
Fastmaska – fm
halvstolpe – hst
stolpe – st
Maska/maskor – m


Mönster info:
Maskorna är separerade med, När en sekvens maskor upprepas är dessa inom * – * Och hur långt denna sekvens upprepas står efter. Varje storlek är separerad med / se till att du har rätt antal maskor för den storlek du gör.Först virkar vi midjebandet och några rader på kjolen fram och tillbaka innan vi börjar virka ihop kjolen med smygmaskor, sist virkar vi axelbanden. När man börjar göra en sm för att virka ihop vardera varv på kjolen, slutar varje omgång med 2 lm och sedan vänds det för att virkas i andra riktningenMönstret innehåller följande storlekar: 6m / 1år / 2år / 3år / 4år / 5år / 6år

Observera! Alla storlekar har inte testats, om någonting inte stämmer får du gärna kontakta mig! 

Midjeband:

Börja med att göra luftmaskor 69/75/79/83/87/91/95

R1: I andra m från nålen gör 1fm, sedan 1 fm i vardera m, (68/74/78/82/86/90/94) 1 lm vänd

R2: 1 fm i vardera m, 1 lm vänd

R3: 1 fm i första m, 2 lm, hoppa över 2 m, 1 fm i resterande maskor
1 lm vänd

R4: 1 fm i vardera maska fram till maskbågen, 2 fm i maskbågen, 1 fm i sista maskan, 1 lm vänd

R5: 1 fm i vardera m, (ingen lm) vänd

Kjol:

R1: Sm i de första 5 m, 1 lm, 1 fm i samma m, 1 nästa m gör 1st 1hst 1fm, *hoppa över en m, i nästa gör 1st 1hst 1 fm* Upprepa tills du har 6 maskor kvar, 2 lm, vänd 

R2: *hoppa över 2 m, i nästa m 1st 1hst 1fm* upprepa varvet ut (fram till sm från R1) 2 lm vänd

R3-5: *hoppa över 2 m, i nästa m 1st 1hst 1fm* Upprepa varvet ut, 2 lm vänd

R6: (i slutet på denna rad kommer du fästa med en sm) 
*hoppa över 2 m, i nästa m 1st 1hst 1fm* upprepa varvet ut, sm i varvets första m, 2 lm vänd

Härifrån mäts arbetet

Upprepa R6 till arbetet mäter: 16 /18,5 / 21 / 23,5 / 26 / 28,5 / 31 cm

Fäst alla ändar

Axelband: 

Höger band:

Gör 57/64/71/78/85/92/99 luftmaskor

R1: 1 fm i andra m från nålen, 1 fm i resterande m, 1 lm vänd 

R2: 1 fm i vardera m, 1 lm vänd

R3: 1 fm i första m, 2 lm, hoppa över 2 m, 1 fm i 3 m, 2 lm, hoppa över 2 m, 1 fm i resterande m, 1 lm vänd

R4: 1 fm i vardera m till lm bågen, 2 fm i lm bågen, 1 fm i 3 m, 2 fm i lm bågen, 1 fm i sista m, 1 lm vänd

R5: 1 fm i 10 m, i nästa m *1st 1hst 1fm* upprepa till 5 m är kvar, 1 fm i sista 5 m, (gör ingen lm) vänd

R6: sm i de 5 första m, *hoppa över 2m, 1st 1hst 1fm i nästa m* upprepa tills 10 m återstår, sm i nästa m.

Fäst ändarna

Vänster band:

Gör 57/64/71/78/85/92/99 luftmaskor

R1: 1 fm i andra m från nålen, 1 fm i resterande m, 1 lm vänd 

R2: 1 fm i vardera m, 1 lm vänd

R3: 1 fm i vardera m till 8 m är kvar, 2 lm, hoppa över 2 m, 1 fm i 3 m, 2 lm, hoppa över 2 m, 1 fm i sista m, 1 lm vänd

R4: 1 fm i första m, 2 fm i lm bågen, 1 fm i 3 m, 2 fm i lm bågen, 1 fm i resterande m, 1 lm vänd

R5: 1 fm i 5 m, i nästa m *1st 1hst 1fm* upprepa till 10 m är kvar, 1 fm i sista 10 m, (gör ingen lm) vänd

R6: sm i de 10 första m, *hoppa över 2m, 1st 1hst 1fm i nästa m* upprepa tills 5 m återstår, sm i nästa m.

Fäst ändarna

Sy fast axelbanden i framkant på insidan av kjolen, för att bedömma vad som är rätt sida av kjolen kolla på knapphålet, om det inte syns direkt att där är ett knapphål är detta rätt sida, om det är uppenbart att det är ett hål är det avigsidan. 

Sy fast knappar.

Show your love by sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *